Simunye

Simunye

SIBANYE Singabukeka sehlukile mina nawe,sizwakale sehlukile,senze okwehlukile,sidle ukudla okwehlukile,futhi sihlale ezindaweni ezehlukenekodwa uma ngibheka emehlweni akho, ngizibona mina uqobo. Incwadi eduduzayo futhi ethinta imizwa emayelana nobungani kanye nobuntu...