ANGINGEDWA

Angingedwa

UMorena uyasithanda isikole sakhe esisha. Miningi kakhulu imidlalo yesikole nezinye izinto angazenza kunjalo nje nabangani bakhe bayamjabulisa. Kodwa ukuba ngukapteni we-softball kumenza ahlale ematasatasa. Yena uliphonsa kahle kakhulu ibhola kanti udadewabo uRorisang ayiwele naye ungumbhethi ovelele. Ngeshwa, iqembu labo lilokhu lihlulwa emidlalweni, kanti manje kubukeka sengathi isikole sesicabanga ukuyiyeka i-softball njengomdlalo wesikole. Ngenhlanhla uMorena akesabi ukubhekana nenselelo. Uzimisele ukusiza iqembu lakhe ukuthi lenze kangcono – uma nje engathola ukuthi enze kanjani! Ingabe kumele azame ukuba ngumdlali othembekile noma abe yisihlabani?