UTHANDIWE

Uthandiwe

Inhliziyo ka-Athandwa ihlukile. Inhliziyo yakhe iyacula. Yaqale yamethusa. Kungani engafani nomndeni wakhe kanye nabangani bakhe? Uma ezama ukuyithulisa inhliziyo yakhe, uthola imfihlo …kanye neculo elikhethekile. Leyo eyaziwa nguMama, uGogo noKhokho.

Uthandiwe yindaba eyiculo emayelana nokwamukela izinto ezisenza sehluke nokujabulela izinto ezihlanganisa uthando lwabadala nabancane ibe isivikela futhi. Le ncwadi iyatholakala ngeSipedi, isiNgisi nangesiBhunu.