RE NTHO E LE NNGWE

We are one - isiXhosa

Re ka bonahala re sa tshwane nna le wena,

re sa bue ka ho tshwana,
re etsa dintho ka tsela e fapaneng,
re ja dijo tse fapaneng,
mme re dula dibakeng tse fapaneng,
empa ha ke o sheba ka hara mahlo, ke a ipona

Buka e kgothatshang le e molodi e mabapi le setswalle le botho bo ketekang ka bobedi diphapang le ditshwano tsa rona .